Arki Homebasella

Homebasen toiminta on arjenhallintaa ja päihteettömyyttä tukevaa toimintaa, joka on suunnattu toipuville päihderiippuvaisille. Toiminta mahdollistaa päihteettömän arjen rytmiä tukevan tekemisen, jossa on läsnä niin ammatillinen- kuin myös vertaistuki.

Kaikki toimintamme on kävijöille vapaaehtoista ja maksutonta ja se on tarkoitettu toipuville päihderiippuvaisilla kaikissa toipumisen vaiheissa. Toiminnallamme ei ole ikärajoja, ainoana edellytyksenä toimintaan osallistumiselle on päihteettömyys ja halu toipumiseen.

Tuemme kävijöitämme arjenhallintaan ja ohjaamme arkielämän taidoissa, opiskelu- ja työelämäohjauksessa sekä virastoasioissa.

Arki Homebasella koostuu yhdessä olemisesta ja tekemisestä, mutta se mahdollistaa myös oman rauhallisen olemisen turvallisessa ympäristössä. Homebasen toimintaan on jokaisella kävijällä mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua toiminnan suunnitteluun. Kaikki toiminta Homebasella on kävijöille vapaaehtoista ja maksutonta.

Kävijöillämme on mahdollisuus siirtyä vapaaehtoiseksi vertaisohjaajaksi ja sitä kautta siirtyä halutessaan työkokeiluun ja palkkatuelle Homebaselle.

Jaakko kertoo Homebasesta

Scroll to Top