Homebasen synty

Syystalvella 2018 kuusi toipuvaa päihderiippuvaista ottivat yhteyttä Lahden kaupungin päättäjiin. Oman toipumisen kautta he olivat kokeneet, että tuki arjessa oli vähäistä. Heidän kokemuksensa mukaan Lahdesta puuttui matalan kynnyksen kohtaamispaikka, joka tukisi toipumista sen kaikissa vaiheissa. Etenkin päihteettömyyden ensimmäisinä päivinä ja kuukausina tuki olisi ensiarvoisen tärkeää. Kevät-talvella kaupunki vastasi toiveeseen lupaamalla toimitilat, osa-aikaisen ohjaajaresurssin, hankerahoituksen hakemiseen konsultointiapua ja resurssia sekä toimintarahan. Näin toiminnan suunnittelu, hankerahoituksen hakeminen ja toimitilojen etsiminen voitiin aloittaa. Suunnittelun tuloksena syntyi Homebase, joka nimensä mukaisesti tarjoaa turvallisen kotipesän toipuville päihderiippuvaisille. Homebasen avajaisia vietettiin 2.syyskuuta 2019.

Joulukuussa 2019 Homebase sai myöntävän päätöksen Stealta eli Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta kolmevuotisesta hankkeen rahoituspäätöksestä. Homebasen toiminta siirtyi näin hankkeena hakijatahona toimineelle Työttömien ay-jäsenten tukiyhdistys ry:lle.

Työttömien ay-jäsenten tukiyhdistyksen, Tatsin toimintaan voit tutustua osoitteessa http://www.tatsi.fi